Čističky vzduchu Air Fight

Prečo si zaobstarať čističku vzduchu?
Vzduch, ktorý dýchame, má veľký vplyv na naše životy. Bez jedla a vody možno prežiť niekoľko dní, ale bez vzduchu len pár minút. Kvalita vzduchu, ktorý dýchame, má tiež zásadný význam pre našu duševnú a fyzickú pohodu. Čím menej alergénov, mikroorganizmov a chemických škodlivín vdychujeme, tým je nižšia šanca, že ochorieme.

Čo teraz môžeme ovplyvniť je naša domácnosť, prípadne priestor, v ktorom pracujeme. Konkrétne môžeme ovplyvniť kvalitu vzduchu, ktorý dýchame a uistiť sa, že je čistý a zbavený všetkých škodlivín. Teda peľov, prachov, vírusov - napr. Vírusu hepatitídy, chrípkového vírusu, SARS, H1N1, COVID 19 atď.

Znečistené ovzdušie môže mať na naše zdravie krátkodobý aj dlhodobý dopad v mnohých ohľadoch a pôsobí na rôzne skupiny ľudí odlišne. Niektorí jedinci sú voči škodlivinám oveľa citlivejší ako ostatní. Znečistené ovzdušie má väčší negatívny vplyv na malé deti, staršie osoby a osoby so zdravotnými problémami, ako je astma, srdcové a pľúcne ochorenia. Do akej miery majú vzduchom šírené nečistoty negatívny vplyv na určitého jedinca, závisí od celkovej doby jeho vystavenia účinkom častíc a chemických látok a na ich koncentrácie.

Najlepší spôsob čistenia vzduchu je použitie čističky vzduchu. Sú navrhnuté špeciálne pre nasávanie vzduchu, odstraňovanie nečistôt a cyklovanie čistého vzduchu späť do vášho domova i pracoviska. Pomocou čističky vzduchu môžete aktívne prevziať kontrolu nad kvalitou vnútorného vzduchu.Čističky vzduchu Air Fight

Air Fight 100

Air Fight 100

viac informácií v PDF

Kontaktujte nás

4Robotics s.r.o.
Priemyselná 5
917 01 Trnava

email : info@4robotics.sk
tel.č. :  +421 903 294 100

Fakturačné údaje

IČO: 50977083
DIČ: 2120543755
IČ DPH: SK2120543755

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: sro, vložka číslo: 40317/T